Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge

Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge

Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Miljø 2003 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft presenteres, samt myndighetenes ivaretagelse av miljøhensyn. Temadelen har i år fått tittelen "Bruk og lagring av CO2 på norsk sokkel".

Ivaretakelse av miljøhensyn har i lang tid vært en integrert del av norsk energipolitikk. Det er viktig å ha god kunnskap om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2003 er et bidrag i den sammenheng.

Miljø 2003 i pdf-format

Figurer i pdf -format