Veiledninger og brosjyrer

Viser 501-525 av 740 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Frihet til å velge - brukervalg i kommunal tjenesteyting

  22.04.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brukervalg betyr at innbyggerne i en kommune får velge fritt mellom flere alternative tilbydere av en kommunal tjeneste. Kommunen beholder ansvaret for at tjenesten leveres og holder et godt nok kvalitetsnivå.

 • Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente

  14.04.2004 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. er endret med virkning fra 1. januar 2004. Endringene er en gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni

 • Miljø 2004 Petroleumssektoren i Norge

  02.04.2004 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2004 Petroleumssektoren i Norge Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål. Formålet med publikasjonen er tredelt: Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet. Se nærmere på

 • Environment 2004 The Norwegian Petroleum Sector

  02.04.2004 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Environment 2004 The Norwegian Petroleum Sector To enhance knowledge about petroleum activities and environmental issues. The purpose of this publication is threefold: to increase knowledge about the

 • Fact Sheet 2004 Norwegian Petroleum Activity

  02.04.2004 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2004 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here

 • Faktaheftet 2004 Norsk Petroleumsvirksomhet

  01.04.2004 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2004 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

 • Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

  24.03.2004 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Om nye saksbehandlingsregler i barneloven i kraft 1. april 2004. Departementet gjør oppmerksom på at innholdet i heftet ikke er oppdatert. Veileder Q-15/2004 Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker

 • Faktaark om Ytringsfrihet - endring av Grunnloven §100

  19.03.2004 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmet 19. mars 2004 en stortingsmelding om ytringsfrihet. I meldingen blir det gjort rede for regjeringens syn på hvilket grunnlovsforslag som bør vedtas og det foreslås ulike lovtiltak som omhandler ytringsfriheten rolle og vilkår.

 • Den videre moderniseringen av Forsvaret 2005-2008 (pdf)

  12.03.2004 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Den videre moderniseringen av Forsvaret 2005-2008 Kortversjon (pdf, 2,2 Mb)

 • Nå har du LOV til å spørre og krav på å få svar

  05.02.2004 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Miljøinformasjonsloven gir deg rett til å spørre om hvordan produkter du kjøper er produsert og hva de inneholder.  Du har krav på å få

 • Iverksettingsbrev til Forsvarets militære organisasjon

  19.01.2004 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Iverksettingsbrev til Forsvarets militære organisasjon For gjennomføringsåret 2004 Iverksettingsbrevet 2004 (Word) Vedlegg A: Økonomi (Excel)) Vedlegg A, undervedlegg 1: Budsjett-tildeling 2004 FMO (Excel) Vedlegg

 • Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser (.pdf)

  14.01.2004 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser (.pdf)

 • Key Figures of the 2004 budget

  12.01.2004 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Key Figures of the 2004 budget Click here (pdf)

 • Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett - kommuneloven § 40 nr. 5

  05.01.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuneloven § 40 nr. 5 fastsetter at alle kommuner og fylkes­kommuner skal vedta et reglement om folkevalgtes innsynsrett. Departementet har derfor utarbeidet et veiledende normalreglement.

 • Anbudskonkurranse - Fakta- og miljøhefter, 2004-2005

  26.11.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Begrenset anbudskonkurranse - Produksjon av fakta- og miljøhefter for Olje- og energidepartementet, 2004-2005 (21.11.03)

 • Booklet on Norwegian trade and industry (pdf 821 kB)

  09.10.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Booklet on Norwegian trade and industry (pdf 821 kB)

 • Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid

  30.09.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Avdeling for nyskaping og forskning Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid: Arktisk Råd (Arctic Council) Arctic Council Barentsrådet (Barents Euro Arctic Council - BEAC) Barents Euro Arctic Council

 • Royal Norwegian Ministry of Defence

  05.09.2003 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Chief of Defence and his military/strategic functions are now integrated within the Ministry of Defence. Defence Command Norway has been closed down and a small Defence Staff has been established to support the Chief of Defence in his

 • Aktuelle FN-spørsmål

  21.08.2003 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelle FN-spørsmål FNs 58. generalforsamling Høsten 2003 Dokumentet i PDF-versjon

 • Brosjyrer om redningstjenesten

  21.07.2003 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  - Den norske redningstjenesten dreier seg om solidaritet og respekt for menneskelivet som er helt grunnleggende verdier i det norske samfunn, skriver Dørum i den nye brosjyren om den norske redningstjenesten.

 • The Norwegian Government's International Action Plan for Combating Female Genital Mutilation

  15.07.2003 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  The Norwegian Government's International Action Plan for Combating Female Genital Mutilation 2003 The report in PDF version To read this document you need to install Adobe Acrobat Reader The programme is free and can be downloaded from

 • En verden av muligheter

  08.07.2003 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  En verden av muligheter Globaliseringens tidsalder og dens utfordringer Dokumentet er lagret som en PDF-fil. Dokumentet er på ca. 6,5MB. For å lese dette dokumentet trenger du Adobe Reader. Den kan lastes ned gratis fra http://

 • T-1426 Miljøledelse i staten

  13.05.2003 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Veileder Miljøledelse i staten Prosjekt Grønn stat Veileder T-1426 – Miljøledelse i staten (pdf – 817 Kb) Målet med veilederen er å gi statlige virksomheter et godt

 • Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere

  09.05.2003 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Dette er en veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere. Det foreligger en egen veiledning som er ment for vergene. Veiledningen erstatter tidligere utgitte rundskriv G-4/91 verger for enslige mindreårige, G-29/92 veiledende

 • Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS)

  08.05.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS) Med denne type samarbeid siktes det til ulike modeller av forpliktende partnerskap mellom næringslivet og det offentlige, som internasjonalt gjerne blir kalt Public Private Partnership. Hovedmålet med OPS

Til toppen