NOU 2006: 2 - Brosjyre

Staten og Den norske kirke - presentasjon av hovedtrekkene ved utvalgets utredning og anbefalinger.

NOU 2006: 2 – Brosjyre

Staten og Den norske kirke

Stat- kirke-utvalget avleverte sin utredning "Staten og Den norske kirke" (NOU 2006: 2) 31.januar 2006. I denne brosjyren presenteres hovedtrekkene ved utvalgets utredning og anbefalinger

Presentasjon av hovedtrekk i NOU 2006:2(pdf-format)

Brosjyren er i pdf-format. For å lese denne må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin, versjon 6.0 eller nyere. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html