Statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905

Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet og frem til 1905 medførte stadig nye fagfelter med nye arbeidsoppdrag, som statsforvaltningen måtte håndtere. Dette førte også til et voksende statsapparat. Denne brosjyren gir et innblikk i hvordan statsforvaltningen var organisert for 100 år siden.

Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet og frem til 1905 medførte stadig nye fagfelter med nye arbeidsoppdrag, som statsforvaltningen måtte håndtere. Dette førte også til et voksende statsapparat. I takt med dette ble statsforvaltningen søkt forbedret gjennom mange og omfattende endringer som ny organisering av departementer og opprettelse av en rekke fagorganer. Arbeidsoppgavene ble mer differensierte og spesialiserte for det enkelte departement, mellom departementene og i forhold til underlagte organer.

Denne brosjyren gir et innblikk i hvordan statsforvaltningen var organisert for 100 år siden.


Statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905