Brosjyre om obligatorisk tjenestepensjon

Brosjyren inneholder hovedpunkter som kan være nyttige for både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre som er interessert i den nye loven

Brosjyre om obligatorisk tjenestepensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Finansdepartementet har i den forbindelse laget en informasjonsbrosjyre om obligatorisk tjenestepensjon. Brosjyren inneholder hovedpunkter som kan være nyttige for både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre som er interessert i den nye loven.

Se brosjyren her

For å bestille heftet i papirversjon (kun bokmål), kontakt: info@finans.dep.no