Vandreutstillingen ”Å dikte er å se — Ibsen i vår samtid”

Vandreutstillingen ”Å dikte er å se – Ibsen i vår samtid”

I forbindelse med Ibsenåret 2006 har Norsk Folkemuseum/Ibsen-museet på oppdrag for Utenriksdepartementet produsert en vandreutstilling til bruk for utenriksstasjonene.

Utstillingens innhold tar utgangspunkt i de sosialpolitiske temaene i Ibsens skuespill, og er ment å vekke debatt samt være utgangspunkt for seminarer, workshops og lignende der eventuelle samarbeidspartnere og målgrupper hentes fra et mer tverrfaglig miljø enn det rent Ibsen-akademiske. Tekstforfatterne er rekruttert fra høyst forskjellige miljøer og inntar ulike roller i vårt samfunn.


Klikk på bildet for fotoserie. Foto: SixSide.

Innhold

Utstillingen omfatter følgende temaer, som behandles i hver sin modul:

Tema 0: Ibsen – Hva er det å dikte? (Om Ibsen, hans dramatikk og biografi)
(Forfatter: Erik Henning Edvardsen, leder for Ibsenmuseet i Oslo)

Tema 1: Politisk makt – Hvem er den største mann? (”Kongsemnerne”)
(Forfatter: Marie Simonsen, politisk redaktør)

Tema 2: Idealisme – Intet eller alt? (”Brand”)
(Forfatter: Olaf Thommesen, politiker)

Tema 3: Globalisering – Verdensborger av gemytt? (”Peer Gynt”)
(Forfatter: Olaf Thommesen)

Tema 4: Likestilling – først og fremst et menneske? (”Et dukkehjem”)
(Forfatter: Bjørg Skotnes, daglig leder for Fokus – Forum for kvinner og utvikling)

Tema 5: Ytringsfrihet – Han som står mest alene (”En folkefiende”)
(Forfatter: Aage Borckgrevink, forfatter)

Tema 6: Individets frihet – Ufri altså? (”Hedda Gabler”, ”Fruen fra havet”)
(Forfatter: Nina Karin Monsen, filosof)

Tema 7: De forsømte barna – Se på barnet! (”Vildanden”, ”Lille Eyolf”)
(Forfatter: Reidar Hjermann, Barneombud)

Tema 8: Korrupsjon – Den natt da jeg sto i bankkjelleren. (”John Gabriel Borkman”)
(Forfatter: Marie Simonsen)

Utstillingen er produsert i 10 eksemplarer på 9 språk (norsk, engelsk (to kopier), fransk, italiensk, russisk, spansk, tysk, kinesisk og arabisk. En ledsagende brosjyre, der utstillingens temaer utdypes, foreligger på samtlige av utstillingens språk. Brosjyren inneholder også et kort handlingsresymé av de verker som omhandles i utstillingen.

I tillegg er det produsert en plakatversjon av utstillingen som kan overføres utenriksstasjonene digitalt - for oversettelse av tekst til lokale språk samt produksjon lokalt. Plakatversjonen er allerede i ferd med å bli oversatt til flere språk, bl.a. estisk, japansk og portugisisk.

Mer om utenlandsprogrammet for Ibsenåret finnes på www.ibsenworldwide.info.