Minnereiser arrangert av norske myndigheter

Den forrige regjeringen fikk Stortingets tilslutning til å arrangere felles minnereiser for de nærmeste pårørende til omkomne og savnede etter flodbølgekatastrofen. Utenriksdepartementet fikk ansvaret for å koordinere arbeidet med reisene til Thailand for norske borgere.

Minnereiser arrangert av norske myndigheter

Den forrige regjeringen fikk Stortingets tilslutning til å arrangere felles minnereiser for de nærmeste pårørende til omkomne og savnede etter flodbølgekatastrofen.

Utenriksdepartementet fikk ansvaret for å koordinere arbeidet med reisene til Thailand for norske borgere. UD bistod også familien til en norsk borger omkommet på Sri Lanka med minnereise dit. Kommunal- og regionaldepartementet hadde i samarbeid med International Organisation for Migration et eget tilbud til minoritetsgrupper bosatt i Norge.

Utenriksdepartementet etablerte en arbeidsgruppe bestående av UD, Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Justisdepartementet/Politidirektoratet. Det ble arrangert to reiser til Thailand som de pårørende kunne velge mellom.

Ca 230 deltok på reise i mai, ca 160 på reise i oktober. Daværende helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen representerte regjeringen under den felles minneseremonien på begge reisene.

Samarbeidet i arbeidsgruppen var veldig godt og begge reisene ble gjennomført etter planen. Tilbakemeldingene fra de pårørende og en evaluering gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at reisene har betydd mye for den enkelte familie.

Mer informasjon:

 

20.12.05