Veiledninger og brosjyrer

Viser 476-500 av 739 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • FN: Tidligere rapporteringer

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Tidligere rapporteringer Norges tidligere rapporteringer etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter Fjerde rapporteringsrunde: Oversikt Norges rapport Komiteens anbefalinger (concluding observations) Tredje rapporteringsrunde: Oversikt

 • ILO-konvensjoner om tvangsarbeid

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ILO-konvensjoner om tvangsarbeid ILO nr. 29 overenskomst om tvangsarbeid ILOs overenskomst om tvangsarbeid ble vedtatt av ILO 28. juni 1930. Den trådte i kraft for Norges del 1. juli 1933. UDs traktatdatabase Konvensjonstekst Ratifiseringer Norges

 • ILO-konvensjon om urbefolkning

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ILOs konvensjon om urbefolkninger og stammefolk ble vedtatt av ILO 27. juni 1989. Den trådte i kraft for Norges del 5. september 1991.

 • ILO-konvensjoner om likebehandling i arbeidslivet

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ILO-konvensjoner om likebehandling i arbeidslivet ILO nr. 100 konvensjon om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere av lik verdi ILOs konvensjon om lik lønn for lik verdi ble vedtatt av ILO 29. juni 1951. Den trådte i kraft for Norges del 24.

 • ILO-konvensjoner om organisasjonsrettigheter

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ILO-konvensjoner om organisasjonsrettigheter ILO nr. 87 konvensjon om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten ILOs konvensjon om foreningsfrihet og organisasjonsretten ble vedtatt av ILO 9. juli 1948. Den trådte i kraft for Norges del

 • ILO-konvensjoner om barnearbeid

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ILO-konvensjoner om barnearbeid ILO nr. 138 konvensjon om minstealder for adgang til sysselsetting ILOs konvensjon om minstealder for sysselsetting ble vedtatt av ILO 26. juni 1973. Den trådte i kraft for Norges del 8. juli 1981. UDs traktatdatabase

 • Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

  30.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk ble vedtatt 5. november 1992. Den trådte i kraft for Norges del 1. mars 1998. UDs traktatdatabase Konvensjonstekst Ratifiseringer Reservasjoner Norges andre

 • Norges tidligere rapporteringer etter den reviderte europeiske sosialpakt

  29.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norges tidligere rapporteringer etter den reviderte europeiske sosialpakt Norges første rapport (2003) artikkel 1-5-6-7-12-13-16-19-20 Den europeiske sosialkomités konklusjoner (2004) Informasjon om rapporteringer og konklusjoner under sosialpakten

 • Norges tidligere rapporteringer om regions- og minoritetsspråk

  29.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norges tidligere rapporteringer om regions- og minoritetsspråk Første rapporteringsrunde Norges rapport (1999) Ekspertkomiteens rapport, Norges kommentater til rapporten og Ministerkomiteens anbefalinger (2001)

 • Den reviderte europeiske sosialpakt

  03.11.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Den europeiske sosialkomités konklusjoner (2005)

 • Alternativer til dagens fylkeskommune

  11.10.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredningen omhandler fem ulike modeller for organisering av det regionale nivået. Modellene spenner vidt hva gjelder organisasjonsløsning, valgordning, oppgavefordeling og geografisk inndeling.

 • Faktaark om kystsel

  07.10.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Faktaark om kystsel Det er i hovedsak to arter kystsel langs norskekysten, steinkobbe og havert (gråsel). Steinkobbe er en relativt stasjonær art som lever inne i fjordene, mens haverten vandrer over større områder og holder til lenger ut mot

 • Resultatledelse. Bruk av balansert målstyring og andre former for systematiske resultatmålinger i kommunal sektor

  29.09.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Med resultatledelse mener vi i denne veilederen metode og begrep slik det praktiseres i de kommunene som inngår i dette prosjektet.

 • En innføring i bruk av servicestrategi

  28.08.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dette notatet gjør vi greie for hvordan kommunestyret kan utforme og ta i bruk en servicestrategi i forbindelse med sitt arbeid for å utvikle eget tjenestetilbud.

 • Stortingsmelding om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv

  17.08.2004 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Her finner du St.meld. nr. 47 (2003-2004) og alle relaterte pressemeldinger samlet. (06.08.04)

 • Faktaheftet EV 2004

  12.07.2004 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2004 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon og -bruk. Det er blant annet en inngående

 • Hva med min mening da?

  05.07.2004 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Hva med min mening da? Barn og unge kan ha mange spørsmål ved foreldres samlivsbrudd. Denne brosjyren handler litt om hva som skjer når foreldre har bestemt at de ikke lenger skal bo sammen. Les brosjyren her. (PDF)

 • Barn og samlivsbrudd

  05.07.2004 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Barn og samlivsbrudd Folderen gir informasjon om barns rett til å bli hørt når noen skal bestemme hvor de skal bo og hva slags samvær de skal ha etter et samlivsbrudd mellom foreldrene. Folderen gir også råd og veiledning til foreldre om hvordan de

 • Faktaark om erstatning til krigsbarna

  02.07.2004 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å få krigsbarnas historie frem i lyset, og følger opp tidligere beklagelser fra statsministeren og Stortinget med konkrete tiltak. Dette går frem av St.meld.nr. 44 (2003-2004), som ble fremmet 2. juli 2004.

 • Faktaark om ny straffelov

  02.07.2004 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmet 2. juli 2004 forslag om en alminnelig del i en ny og moderne straffelov som møter utfordringene i dagens kriminalitetsbilde. Loven skal avløse straffeloven fra 1902.(Ot.prp. nr. 90).

 • Informasjon om pass

  24.06.2004 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  På politiets hjemmeside finner du nyttig informasjon om hvordan man søker om å få utstedt pass, og hva du må gjøre dersom du mister passet ditt.

 • FNs barnekonvensjon

  14.05.2004 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Konvensjonsteksten, kortversjoner og plakater.

 • Økonomi- og budsjettstyring på lokalt og regionalt nivå. Rekommandasjon Rek(2004)1 vedtatt av Europarådets ministerkomite 8. januar 2004

  05.05.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon.

 • Innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv. Rekommandasjon Rek(2001)19 vedtatt av Europarådets ministerkomite 6. desember 2001 og begrunnelse

  05.05.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon.

 • Frihet til å velge - brukervalg i kommunal tjenesteyting

  22.04.2004 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brukervalg betyr at innbyggerne i en kommune får velge fritt mellom flere alternative tilbydere av en kommunal tjeneste. Kommunen beholder ansvaret for at tjenesten leveres og holder et godt nok kvalitetsnivå.

Til toppen