Lommebudsjettet 2006

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser

Lommebudsjettet 2006

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser

Lommebudsjettet 2006 (pdf-format)