Fakta 2006 Norsk petroleumsverksemd

 

Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet lanserer no Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2006. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen. Temaer i faktaheftet inkluderer: styresmaktene sine rollar, leiteverksemda, utbygging og drift, opprydding etter avslutta produksjon og systemet for gassforvalting. Faktaheftet har og oversikt over staten sine petroleumsinntekter, miljøomsyn i norsk petroleumsverksemd, dei norske petroleumsressursane og gjer opplysningar om felt som er i produksjon og felt under utbygging.

Faktaheftet i pdf format
(Det kan være tidsbesparende å lagre pdf-filen på PCen og åpne filen derfra)

Figurer (pdf)

Figurer (ppt)

Faktaheftet er òg tilgjengeleg i trykt form

Tidligere faktahefter