Veileder utbyggingsavtaler

Veilederen er blant annet basert på innspill fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra kommuner, utbyggere og interesseorganisasjoner, og gir praktiske råd og rettledning for hvordan de nye reglene om utbyggingsavtaler kan praktiseres.