På vei til egen bolig

Publikasjonsnummer H-2188

Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006.