Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiser)

En forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiser)

En forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet

 

Du kan få transport til og fra arbeid eller skole til samme pris som en bussbillett. Dette er en forsøksordning som varer ut 2009, men Stortinget vurderer å gjøre ordningen permanent.