Veileder i interkommunalt IKT-samarbeid

Veilederen gir råd om interkommunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfor rammen av Forskningsrådets Høykom-program. Veilederen har blitt til etter et initiativ fra KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Veilederen gir råd om interkommunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfor rammen av Forskningsrådets Høykom-program. Veilederen har blitt til etter et initiativ fra KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Den er utarbeidet av Gjermund Lanestedt fra konsulentselskapet Scandpower IT Oslo, og de vurderinger og anbefalinger som gis er forfatterens egne.

Målet er at veilederen kan bidra til at kommunene finner fram til de erfaringer som er vunnet når det gjelder interkommunalt IKT-samarbeid.

Veileder i interkommunalt IKT-samarbeid