Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departementenes budsjettproposisjoner.

Veilederen er utarbeidet av en tverrdepartemental arbeidsgruppe. Den er et redskap for planlegging og organisering av arbeidet med likestillingsvurdering på fagbudsjettområdene, gjennomføring av likestillingsvurdering, og presentasjon/omtale av likestilling på fagbudsjettområdene i departementenes egne budsjettproposisjoner.

Les veilederen her i PDF.