Forskrift om konsekvensutredninger — planlegging etter plan- og bygningsloven

Veileder

Veileder – versjon mai 2006

alt: Last ned veilederen (pdf)

Denne veilederen omhandler forholdet mellom forskriften og planleggingen etter plan- og bygningsloven. Veilederen dekker ikke saker der behandlingen etter forskriften er knyttet opp til behandlingen etter sektorlover, som f. eks. energiloven, vassdragsreguleringsloven, petroleumsloven eller skogbruksloven. I kapittel 7 i veilederen gis det imidlertid en nærmere omtale av vedlegg 1- tiltak som også omhandler tiltak etter sektorlov.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.