Forskrift om konsekvensutredninger — planlegging etter plan- og bygningsloven

Veileder

Veileder – versjon mai 2006

alt: Last ned veilederen (pdf)

Denne veilederen omhandler forholdet mellom forskriften og planleggingen etter plan- og bygningsloven. Veilederen dekker ikke saker der behandlingen etter forskriften er knyttet opp til behandlingen etter sektorlover, som f. eks. energiloven, vassdragsreguleringsloven, petroleumsloven eller skogbruksloven. I kapittel 7 i veilederen gis det imidlertid en nærmere omtale av vedlegg 1- tiltak som også omhandler tiltak etter sektorlov.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.