Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær

Q-1121

Veilederen omhandler barnevernets ansvar og oppgaver ved mistanke om at et barn er utsatt for vold eller overgrep i forbindelse med samvær.

Veileder Q – 1121 B, juli 2006.