T-1426 Miljøledelse i staten

Prosjekt Grønn stat

Veileder

Miljøledelse i staten

Prosjekt Grønn stat Veileder - Miljøledelse i staten

Veileder T-1426 – Miljøledelse i staten (pdf – 817 Kb)

Målet med veilederen er å gi statlige virksomheter et godt grunnlag for å integrere miljøhensyn i egen virksomhet.

Dette gjøres både med tanke på å integrere samfunnsansvaret for miljø i eksisterende styringssystemer,i ledelse og organisasjon, men også ved å gi eksempler og forslag til tiltak,samt å styrke nødvendig kompetanse på miljø i forhold til eksisterende regelverk og de mest sentrale miljøproblemene.

Veilederen er delt i 3 deler

  1. Første del gir bakgrunn og mål for statlige virksomheters arbeid med miljøledelse.
  2. Andre del tar for seg de enkelte elementene/fasene i miljøledelse og gir veileding om gjennomføring.
  3. Tredje del gir idéer og eksempler på tiltak.

Her er en presentasjon av de fire satsningsområdene i Grønn stat: innkjøp,avfall,transport og energi.

Veilederen er utviklet i samarbeid med Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD),Statens forvaltningstjeneste (Ft), Statskonsult, Statsbygg, Statens forurensningstilsyn (SFT) og GRIP – stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk..

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.