Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser (.pdf)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet