Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser (.pdf)