Iverksettingsbrev til Forsvarets militære organisasjon

Iverksettingsbrev til Forsvarets militære organisasjon

For gjennomføringsåret 2004

Iverksettingsbrevet 2004 (Word)

Vedlegg A: Økonomi (Excel))
Vedlegg A, undervedlegg 1: Budsjett-tildeling 2004 FMO (Excel)
Vedlegg B: (gradert)
Vedlegg C: (gradert)
Vedlegg D: Investering (Excel)
Vedlegg D, undervedlegg 1: Kapittel 1760 (Excel)
Vedlegg E: EBA-investeringer (Word)
Vedlegg F: (gradert)
Vedlegg G: Statistikk (Word)