Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: Oversikt over politiske og økonomiske virkemidler (pdf)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet