Brosjyrer om redningstjenesten

– Den norske redningstjenesten dreier seg om solidaritet og respekt for menneskelivet som er helt grunnleggende verdier i det norske samfunn, skriver Dørum i den nye brosjyren om den norske redningstjenesten.

Brosjyrer om redningstjenesten

– Den norske redningstjenesten dreier seg om solidaritet og respekt for menneskelivet som er helt grunnleggende verdier i det norske samfunn, skriver Odd Einar Dørum i forordet til den brosjyren om den norske redningstjenesten.

Justisministeren er ansvarlig statsråd for redningstjenesten, som til daglig styres fra Rednings- og beredskapsavdeling i Justisdepartementet.

Dørum tror at vi i tiden som kommer vil oppleve en økende teknifisering og internasjonalisering på redningstjenestens område. Moderne telekommunikasjon, IT-systemer og satelitteknologi vil gi bedre varsling, raskere beslutninger og bedre oversikt og styring.

– Dette er uunnværlige hjelpemidler, men de er bare hjelpemidler. Mennesket er og blir den egentlige ressursen i redningstjenesten, påpeker statsråd Dørum.

Brosjyren om den norske redningstjeneste finnes i kort utgave, lang utgave og i engelsk utgave (PDF).