Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

Heftet er delt inn i tre hoveddeler. De tre første kapitlene gir en systembeskrivelse med oversikt over organisering av norsk petroleumsvirksomhet. Kapitlene 4 – 11 gir status for ulikedeler av virksomheten. De resterende kapitlene viser fakta for felt, funn og selskapene på norsk kontinentalsokkel.

Her finner du oversikt over feltene i drift på norsk sokkel med tilhørende informasjon om; produksjon, kostnadsforhold, eierstruktur, lokalisering med mer. Videre finnes oversikt over feltene som er under utbygging og forventet utbygd i nærmeste framtid, samt rørsystemene.

Figurer i pdf

Faktaheftet i pdf format
Forord

Systembeskrivelse:
1 Norsk oljehistorie i korte trekk
2 Statlig organisering av petroleumsvirksomheten
3 Rammeverk

Status:
4 Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi
5 Petroleumsressurser
6 Produksjon
7 Salg av norskprodusert petroleum
8 Konsesjonsrunder og tildelinger
9 Letevirksomhet
10 Petroleumsvirksomheten og miljøet
11 Industri, sysselsetting og teknologiutvikling

Fakta:
12 Felt i produksjon
13 Felt og prosjekt under utbygging
14 Fremtidige utbygginger
15 Rørledninger og landanlegg
16 Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel
17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser
18 Stortingsdokumenter
19 Adresseliste for myndigheter og rettighetshavere

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.