Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS)

Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS)

Med denne type samarbeid siktes det til ulike modeller av forpliktende partnerskap mellom næringslivet og det offentlige, som internasjonalt gjerne blir kalt Public Private Partnership. Hovedmålet med OPS er bedre kvalitet og mer tjenesteyting av hver offentlig forvaltet krone. NHD har nylig fått utarbeidet en rapport hvor nasjonale og internasjonale erfaringer med OPS er belyst. Rapporten inneholder også forslag til hvordan norske myndigheter bør støtte opp om en videreføring av OPS alternativet.

Rapporten ble bestilt som bakgrunnsmateriale for et informasjons- og veileder-hefte om OPS, som NHD har som mål å ferdigstille ved utgangen av året.

Les rapporten her

Les vedlegg 1 her

Les vedlegg 2 her

Les vedlegg 3 her