En innføring i bruk av servicestrategi

Publikasjonsnummer H-2151

I dette notatet gjør vi greie for hvordan kommunestyret kan utforme og ta i bruk en servicestrategi i forbindelse med sitt arbeid for å utvikle eget tjenestetilbud.