Alternativer til dagens fylkeskommune

Publikasjonsnummer H-2156 og H-2157

Utredningen omhandler fem ulike modeller for organisering av det regionale nivået. Modellene spenner vidt hva gjelder organisasjonsløsning, valgordning, oppgavefordeling og geografisk inndeling.