Økonomi- og budsjettstyring på lokalt og regionalt nivå. Rekommandasjon Rek(2004)1 vedtatt av Europarådets ministerkomite 8. januar 2004

Publikasjonsnummer H-2150

Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon.

Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon. Rekommandasjonen henvender seg til såvel statlig nivå som kommuner og fylkeskommuner. Det gis anbefalinger til statlig nivå om nasjonale rammevilkår for lokale finanser og økonomiforvaltning (del I). For kommuner og fylkeskommuner gir rekommandasjonen anbefalinger om rasjonell og bærekraftig tilpasning til rammeverket (del II).