Frihet til å velge - brukervalg i kommunal tjenesteyting

Publikasjonsnummer H-2147 og H-2148

Brukervalg betyr at innbyggerne i en kommune får velge fritt mellom flere alternative tilbydere av en kommunal tjeneste. Kommunen beholder ansvaret for at tjenesten leveres og holder et godt nok kvalitetsnivå.