Veiledninger og brosjyrer

Viser 651-675 av 771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsnavn og hovedsteder - H

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven H.

 • Statsnavn og hovedsteder - J

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven J.

 • Statsnavn og hovedsteder - G

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven G.

 • Statsnavn og hovedsteder - L

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven L.

 • Statsnavn og hovedsteder - K

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven K.

 • Statsnavn og hovedsteder - M

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven M.

 • Statsnavn og hovedsteder - E

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven E.

 • Statsnavn og hovedsteder - F

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven F.

 • Statsnavn og hovedsteder - C

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven C.

 • Statsnavn og hovedsteder - B

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven B.

 • Statsnavn og hovedsteder - A

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven A.

 • Statsnavn og hovedsteder - D

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven D.

 • Aktuelt om FN og Sikkerhetsrådet

  12.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelt om FN og Sikkerhetsrådet Publikasjoner, dokumenter og rapporter Aktuelle FN-spørsmål (i pdf-format) FNs 61. generalforsamling, høsten 2006 Aktuelle FN-spørsmål (i pdf-format) FNs 60. generalforsamling, høsten 2005 Aktuelle

 • Künstlerhaus Bethanien Berlin

  10.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Künstlerhaus Bethanien Berlin Med formål å fremme kunnskapen om norsk kultur i utlandet og å støtte norske kunstneres arbeid med å etablere seg internasjonalt, tilbys et atelier i Künstlerhaus Bethanien i Berlin. Forvaltningen av ordningen er fra

 • ISCP New York

  10.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ISCP NEW YORK Med formål å fremme kunnskapen om norsk kultur i utlandet og å støtte norske kunstneres arbeid med å etablere seg internasjonalt, tilbys et årlig stipend for oppholdved International Studio and Curatorial Program (ISCP) i New York, der

 • Miljøutredninger etter utredningsinstruksen

  09.01.2001 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  T-1349 ISBN 82-457-0308-7

 • T-1352 Anbefalingene fra Miljøbyprogrammet

  08.01.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Anbefalingene fra Miljøbyprogrammet Miljøbyprogrammet har vært et forsøks- og utviklingsprosjekt i de fem bykommunene Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Tromsø og bydel Gamle Oslo. Målet har vært å utvikle kunnskap og eksempler på en mer

 • I-1005 B

  27.12.2000 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Folder om fritt sykehusvalg Her kan du lese en informasjonsfolder om fritt sykehusvalg i PDF-format. Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • I-1000 B

  27.12.2000 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Til deg som er pasient eller pårørende Pasientrettighetsbrosjyren Her kan du lese en brosjyre (bokmål) om hvilke rettigheter du har som pasient i PDF-format. Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan

 • Schengen - Bistand til nordmenn ved reise i utlandet

  26.12.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Ved passering av Schengens yttergrense, dvs. mellom Schengen-land og andre land (f.eks. Storbritannia, Irland og Sveits) er det nødvendig å fremvise pass. Selv om norske borgere etter 25. mars 2001 ikke lenger er

 • I-1003

  21.12.2000 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Brosjyre om innføring av fastlegeordningen Her kan du lese brosjyren med spørsmål og svar om fastlegeordningen ( bokmål) ( nynorsk) ( engelsk) i PDF-format.

 • Norsk vågehvalfangst. Kystnæring og ressursforvaltning

  24.11.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Fangst av hval og sel har siden de tidligste tider utgjort en viktig del av grunnlaget for bosetningen på norskekysten. Etter et opphold på fem år da bestandsgrunnlaget ble nøye undersøkt, vedtok den norske regjering i 1992 at fangsten på vågehval,

 • I ungdommens drivhus

  23.10.2000 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I ungdommens drivhus er ei eksempelsamling med gode ungdomsprosjekter/tiltak. Eksempelsamlinga er laga i samband med Kommunal- og regionaldepartementet si særskilte satsing på ungdom og distriktskommunar.

 • I-0995

  18.10.2000 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene Nøkkeltall for behov og tjenestetilbud på kommunenivå Publikasjonene med sammenligningstall (I-0995) er en del av Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten

 • The Defence Budget 2001 - Short version

  11.10.2000 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Government proposes to allocate NOK 27.23 billion for Defence in the year 2001. Of this total, NOK 1.92 billion is earmarked for international operations. The Defence Budget proposes no major changes in the Norwegian Defence structure in

Til toppen