Veiledninger og brosjyrer

Viser 651-675 av 742 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • A survey of 22 OECD-countries

  18.08.2000 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

 • Veiledningslenker NHD

  18.07.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veiledning Bedin Brønnøysundsregistrene Euro Info Center Norge Nyskapnings- og teknologiprogrammet i Nord-Norge (NT-programmet) Norsk designråd Teknologisk institutt VINN

 • Handelspolitikk: EØS-avtalen og Eftas frihandelsavtaler

  05.07.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen og Eftas frihandelsavtaler En svært stor del av Norges utenrikshandel foregår med våre naboland i EU på grunnlag av EØS-avtalen. Videre samarbeider Norge med de øvrige EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Sveits) om frihandelsavtaler

 • Veileder: Kvalitetsutvikling og serviceerklæringer

  23.06.2000 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Alle statlige virksomheter skal innen utgangen av 2000 ha utarbeidet service­erklæringer for sine brukere. Arbeids- og administrasjons­departementet (AAD) presenterer derfor denne veilederen om hvordan virksomhetene kan legge opp sitt arbeid med å

 • Miljø 2002 Petroleumssektoren i Norge

  21.06.2000 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2002 Petroleumssektoren i Norge Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2002 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft

 • Miljø 2001Petroleumssektoren i Norge

  21.06.2000 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2001 Petroleumssektoren i Norge Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2001 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og til luft

 • Faktaheftet 2000

  17.06.2000 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2000 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten i 2000 gir opplysninger om energisituasjonen i Norge. Institusjonelle forhold i kraftforsyningen og sentrale oppgaver i energi- og

 • Fact Sheet 2001 Norwegian Petroleum Activity

  17.06.2000 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2001 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • Fact Sheet 2000 Norwegian Petroleum Activity

  17.06.2000 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2000 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • Veiledninger og brosjyrer fra UD - topptekst

  14.06.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veiledninger og brosjyrer fra Utenriksdepartementet

 • The Norwegian Government Policy for Electronic Commerce

  13.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  The Norwegian Government policy for Electronic Commerce based on White Paper No. 41 1998-99 Electronic Commerce Vision Norway will continue to be at the forefront, while charting a conscious course with regard to the social aspects of IT development

 • Havet - Vårt spiskammer

  10.06.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Havet - Vårt Spiskammer Hvorfor Høste Havet? Enormt spiskammer i nord Samspillet i naturen Forskning Tilsyn og kontroll Bærekraftig

 • Forskning- og utviklingslenker NHD

  08.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskning og utvikling Agderforskning CORDIS (Informasjon om FoU i EU) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions EU Forskningsinfo EUREKA EUs 5.

 • Lenker NHD

  07.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Lenker Her finner du lenker til relevant informasjon innenfor NHDs fagområder. Lenkene er kategorisert etter emne. Bergverk Etater og virksomheter tilknyttet NHD Finansiering Forskning og utvikling Handel Industri Informasjons- og

 • Offentlig informasjonslenker NHD

  05.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Offentlig informasjon Bedin Brønnøysundsregistrene ESOP Euro Info Center Norge Kommunenes info-tjener Kommunenes Sentralforbund Møteplass Europa Norge.no Norsk lysingsblad ODIN Statistisk Sentralbyrå (SSB) Stortinget

 • Internasjonale organisasjonslenker NHD

  02.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Internasjonale organisasjoner EFTA EU FN International labour organisation(ILO) OECD OSSE World Trade Organization (WTO)

 • Standardiseringslenker NHD

  02.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Standarder / Patenter Bedin Comité Européen de Normalisation (CEN) (Den europeiske standardiseringsorganisasjonen) International Organization for Standardization (ISO) Justervesenet Standardiseringen i Norge består av Norges Standardiseringsforbund,

 • Servicenæringslenker NHD

  01.06.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Servicenæringene Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Servicebedriftenes Landsforening

 • Skipsfartslenker

  31.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfart Det Norske Veritas (DNV) International Maritime Organization (IMO) Norges Rederiforbund Rederienes Landsforening Rådet for arbeidstilsyn på skip Sjøfartsdirektoratets årsrapport for 1999 (PDF-fil) Skipregistrene

 • Industrilenker NHD

  31.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Industri EUREKA Norsk bedriftsforbund Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Prosessindustriens landsforening (PIL) Teknologibedriftenes landsforening (TBL)

 • Comments from the Norwegian Government: eEurope - An Information Society for all

  31.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Comments from the Norwegian Government eEurope – An Information Society for All 1. European youth into the Digital Age The Norwegian approach to information- and communication technologies (ICT) is based on the premise that all citizens should have

 • IKTlenker NHD

  30.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi De eldre og datamaskinen- dette skal vi greie eEurope Teknologisk institutt handel.no

 • Bergverkslenker NHD

  29.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Bergverk Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Norges geologiske undersøkelse (NGU)

 • Norges engasjement i fredsprosessen i Midtøsten

  22.05.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Når fredsprosessen i Midtøsten diskuteres, går det sjelden lang tid mellom hver gang Norges navn nevnes. Det kan virke overraskende at et fjerntliggende land som Norge har fått en nøkkelrolle i Midtøsten. Men det er et faktum at Norge de siste årene

 • Norsk næringsvirksomhet - Tekoindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 542 Antall sysselsatte 7960 Eksportandel i bransjen 50 Bruttoprodukt i pst. 0,3 Tekoindustrien omfatter bedrifter med stor spennvidde når det gjelder råstoffer, produksjonsprossesser og produkter. Sysselsettingen og antall bedrifter