Norsk næringsvirksomhet - 2) Teknologibasert industri

I de senere årene har det vokst fram en rekke bedrifter med avansert teknologi, spisskompetanse og nisjeproduksjon. Mange har sin bakgrunn i blant annet skipsbyggingstradisjoner og elektroteknisk industri.

Verkstedindustrien er sterkt teknologibasert og FoU-intensiv. Etter at oljen for alvor gjorde sitt inntog i norsk økonomi, har bygging av oljerigger og annet utstyr til oljenæringen vært svært viktige norske teknologiprodukter. Skipsbyggingsindustrien bygger i hovedsak små og mellomstore spesialiserte skip og er en viktig del av Norges maritime næringsklynge.

Den kjemiske industrien har lange tradisjoner i Norge. Allerede i 1865 startet produksjonen av dynamitt, som la grunnlaget for selskapet som senere ble Dyno Industrier. I 1905 ble Norsk Hydro etablert for å produsere kunstgjødsel. Videre har gass og olje fra Nordsjøen lagt grunnlaget for en betydelig petrokjemisk industri.

Norsk tekoindustri står overfor sterk konkurranse med lavkostland, og norske produsenter har derfor satset mye på spesialprodukter som krever høyteknologi og spisskompetanse. Over tid har tekoindustrien i Norge blitt vesentlig redusert.

2) Teknologibasert industri

Forrige | Innhold | Neste