Norsk næringsvirksomhet - Forord

Norsk næringsliv vil stå overfor en rekke endringer i årene framover. Endringene påvirker den framtidige verdiskapingen i de etablerte næringene og legger rammene for nye virksomheter. I tillegg til at Norge må forholde seg aktivt til en rivende teknologisk utvikling og en global økonomi i omforming, står vi overfor særnorske utfordringer ved at inntektene fra petroleumssektoren gradvis vil avta.

Faktaheftet gir et bilde av hvor norsk næringsliv står i dag. Heftet ble gitt ut i papirformat i januar 2000, og denne Internettversjonen er en bearbeidet versjon av den trykte utgaven. Internettversjonen vil bli oppdatert to ganger i året.

Internett blir en stadig viktigere informasjonskanal, og vi ser at informasjons- og kommunikasjonsteknologien ikke bare er en raskt voksende næring i seg selv, den setter også sitt preg på nesten alle andre deler av næringslivet. Den nye økonomien dreier seg om evnen til å innovere og til å skape nye produkter. Ved å bruke den nye teknologien kan nye markeder utforskes og utfordres. IT og e-handel kan inkluderes i bedriftsutvikling og strategier i alle bransjer, enten det er industri, tjenesteyting eller handel.

Om vi ikke ser Internett som en mulighet vil det fort bli en trussel for vårt næringsliv.

Grete Knudsen
Nærings- og handelsminister

Forord

Innhold | Neste