Standardiseringslenker NHD

Standarder / Patenter

Bedin

Comité Européen de Normalisation (CEN) (Den europeiske standardiseringsorganisasjonen)

International Organization for Standardization (ISO)

Justervesenet

Standardiseringen i Norge består av Norges Standardiseringsforbund, Norsk Allmenstandardisering, Norges Byggstandardiseringsråd, Norsk Elektronisk Komite, Norsk Teknologisenter, Post- og teletilsynet og Pronorm AS

Patentstyret