Norsk næringsvirksomhet 2000

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet