Veiledninger og brosjyrer

Viser 676-700 av 734 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk næringsvirksomhet 2000

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk næringsvirksomhet 2000 Forord Om norsk næringsvirksomhet 1 Framveksten av næringsvirksomhet i Norge

 • Norsk næringsvirksomhet - 3) Tjenesteytende sektor

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Tjenesteytende sektor omfatter næringsvirksomhet med stor spennvidde, jf. figuren under. Sektoren dekker alt fra desentraliserte tjenestebransjer som følger bosettingsmønsteret i landet, til tjenester som tilbys på et internasjonalt

 • Norsk næringsvirksomhet - 4) Informasjon og kommunikasjon

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 17 35804 Antall bedrifter 6522 Omsetning i mrd.kr 28,2 Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IT) er en stor og raskt voksende næring som blir en stadig viktigere del av all næringsvirksomhet i Norge. IT-næringen spenner vidt fra

 • Norsk næringsvirksomhet - Om norsk næringsvirksomhet

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Det norske velferdssamfunnet bygger på et lønnsomt næringsliv i samhandel med andre land. Vi vil her gi et bilde av hvordan vårt næringsliv er bygd opp. Vi vil også komme inn på hvilke drivkrefter og trender som har gitt oss den næringsstrukturen vi

 • Norsk næringsvirksomhet - Møbel- og innredningsindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 469 Antall sysselsatte 9126 Eksportandel i bransjen 30 Bruttoprodukt 8 i pst. 0,62 Møbel- og innredningsindustrien har utviklet seg fra typiske håndverkspregede bedrifter til å bli en moderne industri. Tradisjonelt har denne

 • Norsk næringsvirksomhet - Skipsfart

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Nordmenn om bord 15765 Nordmenn på land 5150 Utlendinger om bord 48355 Antall skip NIS 9 764 NOR 10 933 Utenlandsk flagg 592 Rederier 450 Eksportandel 88 Bruttoprodukt i pst. 2,1 Norske interesser har kontroll over verdens tredje største flåte som

 • Norsk næringsvirksomhet - Varehandel

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 11 302 400 Bruttoprodukt i pst. 14,34 Varehandelen utgjør en betydelig del av norsk økonomi, og økt omsetning har ført til mange nyetableringer og en dobling i sysselsettingen i løpet av 25 år. Næringen består av flere ledd som

 • Norsk næringsvirksomhet - Verkstedindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 7 4039 Antall sysselsatte 103913 Eksportandel i bransjen 30 Bruttoprodukt i pst. 6,3 Verkstedindustrien er Norges største industribransje, og er svært mangfoldig. Deler av bransjen er sterkt teknologibasert og FoU-intensiv, mens

 • Norsk næringsvirksomhet - Kjemisk industri

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 557 Antall sysselsatte 21973 Eksportandel i bransjen 59 Bruttoprodukt i pst. 2,2 Den kjemiske industrien i Norge er svært mangfoldig, og består av alt fra små nisjebedrifter som produserer for hjemmemarkedet, til store

 • Norsk næringsvirksomhet - Mineralske produkter

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 614 Antall sysselsatte 9955 Eksportandel i bransjen 19 Bruttoprodukt 5 i pst. 0,6 Mineralske produkter deles gjerne inn i tre hovedkategorier: Glass og glassvarer, keramiske produkter og øvrige mineralske produkter. Produksjonen

 • Norsk næringsvirksomhet - Framveksten av næringsvirksomhet i Norge

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  I Norge har man i flere hundre år høstet råvarer som fisk, trevirke og malm. Vannkraften la tidlig i dette århundret et viktig grunnlag for oppstarten av en omfattende energikrevende prosessindustri. Utenlandsk kapital var en avgjørende faktor bak

 • Norsk næringsvirksomhet - 1) Råvarebasert industri

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Naturressurser som olje, fossefall, fisk, store skog- og jordarealer og et rikt utvalg av kommersielt interessante bergarter har lagt grunnlaget for betydelig verdiskaping i Norge. Historisk har bedriftene vært lokalisert i nærheten av

 • Norsk næringsvirksomhet - Bergverk

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 367 Antall sysselsatte 4004 Eksportandel i bransjen 50 Bruttoprodukt i pst 4. 0,3 Bergverk er en fellesbetegnelse på all bryting og utvinning av mineraler fra fjell, sand og grus. Produktene fra bergverksnæringen brukes som råvarer

 • Norsk næringsvirksomhet - 2) Teknologibasert industri

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  I de senere årene har det vokst fram en rekke bedrifter med avansert teknologi, spisskompetanse og nisjeproduksjon. Mange har sin bakgrunn i blant annet skipsbyggingstradisjoner og elektroteknisk industri. Verkstedindustrien er sterkt

 • Norsk næringsvirksomhet - Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 2099 Antall sysselsatte 37778 Eksportandel i bransjen 1,5 Bruttoprodukt i pst. 1,94 Norsk grafisk bransje har i løpet av de siste årene tatt steget fra å være en tradisjonell, håndverkspreget bransje til å bli en framtidsrettet,

 • Norsk næringsvirksomhet - Forretningsmessig tjenesteyting

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 15 172270 Antall bedrifter 47547 Bruttoproduksjonsverdi i mrd 55,9 Bruttoprodukt i pst. 10,1 Forretningsmessig tjenesteyting brukes som betegnelse på bedrifter som leverer tjenester til det øvrige næringslivet. Som resten av

 • T-1322 Sentrumsutvikling

  10.05.2000 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sentrumsutvikling Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet T-1322 Pdf-filer av fagrapporten Et godt og levende sentrum er nøkkelen til en miljøvennlig byutvikling. Sentrum er det naturlige

 • Handelslenker NHD

  28.04.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Handel Bedin Det internasjonale handelskammer Det internasjonale handelskammerbyrå EFTA Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) LexMercatoria (handelslovgivning) Merkur Innovasjon Norge Norsk-tysk handelskammer Oslo Handelskammer United

 • Publikasjoner fra Utenriksdepartementet

  26.04.2000 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Her finner du regjeringens publikasjoner, utredninger (NOUer), rapporter, høringsnotater, veiledninger og brosjyrer, handlingsplaner og dokumenter knyttet til statsbudsjettet. Kort om regjeringens publikasjoner Regjeringen henvender seg til

 • I-0975 B Råd for funksjonshemmede

  12.04.2000 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

 • KontaktskjemaNHDdep-en

  24.03.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Questions and Comments Form You are invited to use this form to send a message, ask a question or voice your comments to the Ministry of Trade and Industry. All the fields on the form, except the email address field, must be filled out so that we

 • Veiledning om lov- og forskriftsarbeid

  01.03.2000 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  God lovteknikk og god lovforberedelse er vesentlig for å få til et godt lovverk som er så lett tilgjengelig som mulig. Justisdepartementets lovavdeling har derfor utgitt en veiledning i lovteknikk, og denne er den tredje i rekken.

 • Innsynsloven

  26.01.2000 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre av 4. mars 1999 Loven trådte i kraft 1. januar 2000 - Lovteksten Innsynsloven: Slik går du frem for å få innsyn Midlertidig lov om

 • The Eqitable Redistribution White Paper

  11.01.2000 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

 • I-0976 B

  18.11.1999 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

Til toppen