Norsk næringsvirksomhet - Mineralske produkter

Antall bedrifter614
Antall sysselsatte9955
Eksportandel i bransjen19
Bruttoprodukt 5 i pst.0,6

Mineralske produkter deles gjerne inn i tre hovedkategorier: Glass og glassvarer, keramiske produkter og øvrige mineralske produkter. Produksjonen foregår i stor grad i små, tradisjonelle håndverksbedrifter.

Produksjon av mineralske produkter til bygge- og anleggsnæringen omfatter lecablokker og andre lecaelementer, isolasjonsmateriale, fliser, sement, ferdigbetong, betongvarer og kalk. Lecakonseptet er en norsk oppfinnelse. For å bli mindre avhengig av det norske byggemarkedet har den byggevareproduserende industrien de senere årene satset i Skandinavia og Europa.

En stor og tradisjonsrik produsent av sanitærporselen og bordserviser er Porsgrunds Porselænsfabrik AS. Her foregår fortsatt en del av arbeidet på samme måte som det gjorde ved oppstarten i 1887. To store glassprodusenter, kjent for sitt gode design, er Hadeland Glassverk AS og Magnor Glassverk AS. Begge produserer håndlagde krystallartikler.

Den europeiske sementindustrien gjennomgår for tiden strukturendringer ved at store selskaper styrker sin posisjon gjennom oppkjøp og fusjoner på tvers av landegrensene. Norcem AS, som er den eneste produsenten av sement i Norge, fusjonerte allerede på midten av 1980-tallet med Aker, som videre fusjonerte sin sement- og byggevarevirksomhet med svenske Euroc i 1996 og tok navnet Scancem. Scancem er nå solgt til det tyske selskapet Heidelberger Zement.

AktørProdukt
Hadeland Glassverk, Magnor GlassverkHåndlagde krystallartikler
Norsk Leca Lecablokker
Porsgrunds Porselænsfabrik ASPorselen
ScancemSement
RockwoolMineralull
GlavaGlassull

5

Bruttoproduktet er her basert på bearbeidingsverdi fra industristatistikken.

Mineralske produkter

Forrige | Innhold | Neste