Publikasjoner fra Utenriksdepartementet

Her finner du regjeringens publikasjoner, utredninger (NOUer), rapporter, høringsnotater, veiledninger og brosjyrer, handlingsplaner og dokumenter knyttet til statsbudsjettet.

Kort om regjeringens publikasjoner

Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom proposisjoner og meldinger:

Meldinger til Stortinget (Meld.St.) nyttes når regjeringen vil presentere saker til Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarvedtak. Stortingsmeldinger vil ofte ha karakter av å være en rapport til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av og forslag til fremtidig politikk. Meldingene, og behandlingen i Stortinget, vil ofte danne grunnlaget for en senere proposisjon.

Proposisjoner til Stortinget (Prop) nyttes når regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak som ikke er lovvedtak. Det kan gjelde forslag knyttet til statsbudsjettet eller andre forslag til vedtak. Stortingsproposisjoner behandles av et samlet Storting og avgjøres ved plenarvedtak.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) distribuerer Utenriksdepartementets trykksaker. Publikasjoner bestilles via publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Bestilling av regjeringsdokumenter (Meld.St, Prop., NOU):
Privatpersoner, bedrifter etc. kan bestille hos Fagbokforlaget.

Bestillingsinformasjon:
Telefon: 55 38 66 00
Telefaks: 55 38 66 01
E-post: offpub@fagbokforlaget.no

Offentlig sektor kan bestille hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
tlf. 22 24 98 60, telefaks. 22 24 27 86
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Lover og forskrifter
Et utvalg av lover og forskrifter kan kjøpes i bokhandelen.
Alle lover og forskrifter er gratis tilgjengelig hos Lovdata.