Norsk næringsvirksomhet - Metallindustrien

Antall bedrifter121
Antall sysselsatte14658
Eksportandel i bransjen82
Bruttoprodukt i pst.1,5

Metallindustrien er en av Norges største eksportnæringer. Innenfor aluminium og ferrolegeringer er norske foretak store produsenter også på verdensbasis. Norge produserer i tillegg jern og stål, magnesium, nikkel og sink. Støperiene er en del av metallindustrien. Mange av bedriftene, som for eksempel aluminiumsverkene i Årdal og Sunndal, er bygget ut sammen med vannkraftverk.

Metallindustrien består i hovedsak av et begrenset antall større bedrifter, og de fleste er lokalisert i distrikts-Norge. Storparten av metallbedriftene er del av større konsern, som Norsk Hydro, Elkem og Fesil. Utenlandske eiere har etter hvert fått større betydning i norsk metallindustri. Metallmarkedene er konjunkturfølsomme, og lønnsomheten følger den internasjonale prisutviklingen som svinger betydelig fra år til år, jf. figuren på neste side.

Aluminiumsproduksjon utgjør den største delen av norsk metallindustri. Primæraluminium produseres ved sju verk rundt om i landet, med Norsk Hydro som den største produsenten. Norge er den største produsenten av primæraluminium i Vest-Europa, og 80-90 pst. av produksjonen eksporteres. Lettmetallet aluminium nyttes som innsatsfaktor i bilproduksjon og andre transportmidler, bygnings- og emballasjeindustri og til produksjon av kabler for el-forsyningen.

Norge er en av verdens største produsenter av ferrosilisium og silisiummetall. Ferrosilisium anvendes som innsatsvare i stålproduksjon. Rundt 60 pst. av silisiummetallet anvendes i aluminiumsproduksjon. Resten går til kjemi- og elektronikkmarkedet. For eksempel har mange av verdens PC’er halvledere med silisiummetall fra Elkem.

Støperiene i Norge produserer sluttprodukter og deler til annen mekanisk industri. Viktige produkter er bildeler, produkter til elektronisk industri, komponenter til skipsutstyr og offshoreinstallasjoner, støpejernsovner og kumlokk.

AktørProdukt
Norsk HydroAluminium: primæraluminium og halvfabrikata; magnesium
Elkem, Fesil og Eramet Ferrolegeringer; innsatsvarer i annen metallproduksjon
Fundia og NB SteelStål; armeringsjern, skipsprofiler og tynnplater
Falconbridge NikkelverkNikkel
NorzinkSink
CorusStål
RautaruukkiStål
Globe Ferrolegeringer


LME 3-måneders aluminiumspris (USD/mt)

Prisene på metaller svinger betydelig. Figuren viser de store endringene i prisen på primæraluminium på 1990-tallet. Kilde: Norsk Hydro

Verdens største produsenter av primæraluminium, 1999 (1000 tonn)

Norge er Vest-Europas største produsent av primæraluminium og ellers blant de største produsentene i verden. Kilde: U.S. Geological Survey

Metallindustrien

Forrige | Innhold | Neste