Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner

[ Forside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkdoc010005-990056#docside 4][ linkdoc010005-990057#docside 5][ linkdoc010005-990058#docside 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-990060#docside 8]
[ linkdoc010005-990061#docRen tekstversjon][ linkdoc010005-990062#docVersjon til utskrift][ linkdoc010011-120010#docEngelsk]

bilde
bilde
bilde
bilde

Tilpasning av Forsvaret
til deltakelse i
internasjonale operasjoner

bilde

En kortversjon av St meld nr 38 (1998-99)


linkdoc010005-990054#doc Innledninglinkdoc010005-990055#doc Bakgrunnen for og formålet med meldingenlinkdoc010005-990055s3_2#doc Forsvarets innsatsstyrke for internasjonale operasjonerlinkdoc010005-990056#doc Internasjonale militære operasjonerlinkdoc010005-990057#doc Forsvarsgrenenes bidrag og samordnede felleselementerlinkdoc010005-990057s5_2#doc Nytt konsept for rekruttering og styrkeoppbygginglinkdoc010005-990058#doc Godtgjørelserlinkdoc010005-990059#doc Økonomiske konsekvenser og finansieringlinkdoc010005-990060#doc Oversikt over norsk innsats i internasjonale fredsoperasjoner

Utgitt av Forsvarsdepartementet juni 1999

[ linkintinnledning001Forside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkdoc010005-990056#docside 4][ linkdoc010005-990057#docside 5][ linkdoc010005-990058#docside 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-990060#docside 8]

Lagt inn 4. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen