Norsk næringsvirksomhet - Tekoindustrien

Antall bedrifter542
Antall sysselsatte7960
Eksportandel i bransjen50
Bruttoprodukt i pst.0,3

Tekoindustrien omfatter bedrifter med stor spennvidde når det gjelder råstoffer, produksjonsprossesser og produkter. Sysselsettingen og antall bedrifter gikk kontinuerlig tilbake fra 1970 til 1990. På 1990-tallet har aktivitetsnivået vært mer stabilt, og bransjen er blitt mer robust. Bransjens eldste bedrift, A/S Timms Reperbane, ble etablert allerede i 1772. Industrien er lokalisert over hele landet, selv om Vestlandet og spesielt Hordaland og Møre og Romsdal tradisjonelt har vært et kjerneområde for næringen. Markedet for tekovarer karakteriseres av raskt skiftende motetrender og etterspørsel. I forbindelse med vinter-OL på Lillehammer opplevde næringen et løft for klær i tradisjonsrike norske mønstre. De viktigste nasjonale markedene er bedrifts-kunder, offentlige etater og kunder med sans for særnorsk design og kvalitet.

Helly Hansen, med hovedkontor i Moss, er en internasjonalt anerkjent produsent av blant annet arbeidstøy, fritidstøy og sportstøy. Viktige funksjoner som design-utforming og markedsføring skjer fortsatt i Norge, men selve produksjonen foregår i dag for en stor del andre steder, blant annet i Østen.

WTO-avtalen for tekovarer fører til at handelen med land utenfor EU/EFTA-området liberaliseres og til skjerpet konkurranse for norske produsenter.

AktørProdukt
Sagatex Dale AS Bekledningstekstiler til produksjon av arbeidstøy
Dale of Norway ASTrikotasje
DevoldgruppenTrikotasje, multiaksiale/kompositt tekstiler
Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk AS Møbelstoffer
Helly HansenFritidstøy, spesialprodukter
Mørenot ASFiskenett mv.

Tekoindustrien

Forrige | Innhold | Neste