Norsk næringsvirksomhet - Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet

Antall bedrifter2099
Antall sysselsatte37778
Eksportandel i bransjen1,5
Bruttoprodukt i pst.1,94

Norsk grafisk bransje har i løpet av de siste årene tatt steget fra å være en tradisjonell,

håndverkspreget bransje til å bli en framtidsrettet, datateknologisk industri. Deler av bransjen er i utvikling fra rene vareprodusenter (trykksaker) til å bli tjenesteytere med fokus på effektive kommunikasjons- og internettløsninger.

Bransjen har, med unntak av avisproduksjon, en utpreget småbedriftsstruktur. Det er en klar

utvikling mot samarbeid i formelle og uformelle nettverk og mot økende sammenslutning av bedrifter. Trykking av bøker, tidsskrifter og reklametrykksaker utgjør størsteparten av produksjonsverdien.

Forlegging av aviser
Norge ligger på verdenstoppen i aviskjøp og avislesing. Over 80 norske aviser har dessuten egne internettutgaver. Riksavisene har en sterk stilling i forhold til lokalavisene. Avisbransjen er omfattet av en offentlig pressepolitikk som blant annet går ut på å opprettholde grunnlaget for utgivelse av aviser gjennom offentlig pressestøtte, slik at det kan publiseres alternativer til de ledende, daglige avisene lokalt og nasjonalt. Annen forlagsvirksomhet omfatter forlegging av bøker og tidsskrifter. Bransjen kjennetegnes av noen få store og mange små forlag, som spesialiserer seg på nisjeutgivelser. De store forlagene eier bokklubber som selger bøker på postordre. Forlegging av skole- og fagbøker er en viktig del av bokproduksjonen.

AktørProdukt
Falch-gruppenDesign, produksjon, trykk og elektroniske løsninger
Schibsted, A-pressenAviser
Gyldendal Norsk Forlag ASBøker
Aschehoug H & CoBøker
AS AllerkonsernetUkeblader
Hjemmet MortensenUkeblader
PDC Tangen ASRådgivning ved valg av medier, pedagogiske virkemidler, grafisk design
Hvarings DigitalGrafisk design, visuell kommunikasjon, database- og webløsninger
Elanders Publishing Systemutvikling, rådgiving og formidling av informasjon

Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet

Forrige | Innhold | Neste