Norsk næringsvirksomhet - Møbel- og innredningsindustrien

Antall bedrifter469
Antall sysselsatte9126
Eksportandel i bransjen30
Bruttoprodukt 8 i pst.0,62

Møbel- og innredningsindustrien har utviklet seg fra typiske håndverkspregede bedrifter til å bli en moderne industri. Tradisjonelt har denne ferdigvareindustrien vært hjemmemarkedsorientert, men de senere årene har vi fått en betydelig eksport av norske merkevarer, som for eksempel Tripp Trapp stolen. Strukturendringene går i retning av større og færre enheter. Geografisk er de største møbelprodusentene lokalisert i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men vi finner møbelbedrifter spredt over hele landet. I 1998 eksporterte vi møbler for 2,6 mrd. kroner. Norsk møbelindustri legger stor vekt på design- og produktutvikling og har hatt en formidabel eksportvekst de siste 10 år, jf. figuren. Sverige og Tyskland er de største eksportmarkedene.

Møbelindustrien lager eller restaurerer alle typer møbler og innredninger, og industrien kan deles inn i ulike segmenter som kjøkken, bad og garderobe, hjemmemøbler og kontormøbler. Den norske produksjonen dekker om lag 50 pst. av etterspørselen på det norske markedet.

AktørProdukt
Ekornes Hjemmemøbler
Håg Kontormøbler
Stokke-gruppenHjemme- og kontormøbler
Hjellegjerde Hjemmemøbler
NoremaKjøkken- og garderobemøbler

Eksportutvikling for møbler, 1988-2000, basert på SSB volumindeks (1988=100).

8

Bruttoproduktet tar utgangspunkt i tall for møbel- og annen industriproduksjon, jf. industristatistikken.

Møbel- og innredningsindustrien

Forrige | Innhold | Neste