Norsk næringsvirksomhet - Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Antall bedrifter1655
Antall sysselsatte53 160
Eksportandel 6 i bransjen3
Bruttoprodukt i pst.2,0

Norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri har vokst gradvis fra slutten av forrige århundre og er i dag Norges nest største industribransje. Bedriftene er i all hovedsak videreforedlere av norske jordbruks- og fiskeprodukter. Industristrukturen er i stor grad påvirket av landbruks- og fiskeripolitiske reguleringer. Det finnes enkelte store konsern innen industrien, som for eksempel Orkla, men de fleste bedriftene er små og mellomstore. Den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien er i første rekke rettet mot hjemmemarkedet. Fiskerinæringen, derimot, har en eksportandel på over 90 pst.

Kjøttindustrien består av det bondeeide slakterisamvirket Norsk Kjøtt og uavhengige foredlingsbedrifter. Så godt som hele det norske kjøttkonsumet dekkes av norske produsenter, med unntak av noe tollfri import av storfekjøtt fra Botswana og Namibia.

Fiskeindustrien baserer sin produksjon på råstoff fra norske og utenlandske fangster og fra norsk oppdrettsnæring. Produksjon av norsk oppdrettsfisk har økt betydelig på 90-tallet, og laks er nå en av våre største eksportartikler. Vekstpotensialet innenfor oppdrett er trolig svært stort, både for dagens arter (laks og ørret) men også for nye arter (skjell, steinbit, kveite). Oppdrett av fisk baserer seg i hovedsak på norskprodusert fiskefôr, som igjen utnytter råstoff fra norsk sildemel- og oljeindustri. Sildemelindustrien mottar og foredler over 50 pst. av all fisk som landes i Norge. Meieriindustrien produserer i første rekke melk, yoghurt, smør og ost. De aller fleste meieribedriftene er medlem av Meierisamvirket, men konkurransen har økt de senere årene. Blant annet har Synnøve Finden AS erobret 10 pst. av markedet for ost, og det finnes også andre uavhengige meierier. Meieriindustrien har en relativt stor merkevareeksport av Jarlsbergost.

Øvrig næringsmiddelindustri produserer bakervarer, sjokolade- og sukkervarer, drikkevarer, olje og fett. Bakervarer er først og fremst brød, pizza og konditorvarer. Sjokolade- og sukkervarer er hovedsakelig sjokolade og pastiller, og markedet domineres av Freia og Nidar Bergene.

Drikkevareindustrien produserer øl- og mineralvann, med omlag tre firedeler av de sysselsatte i ølproduksjon. Andre bedrifter produserer ulike ferdigvarer som supper, sauser, salater, snacks og kaffe. Disse produserer først og fremst for det norske markedet, og konkurrerer her med importerte varer fra store utenlandske konsern. Enkelte norske bedrifter har imidlertid ekspandert i det skandinaviske markedet.

AktørProdukt
Stabburet (Orkla)Kjøttvarer
Norway Seafoods, Findus Norge,Fiskevarer
TINE Norske Meierier, GausdalsmeierietMelk
TINE Norske Meierier, Synnøve Finden A/SOst m.m.
Bakers (Orkla), GomanBrød
Kraft Foods, Nidar (Orkla), Brynild, Minde SjokoladefabrikkSjokolade, pastiller
Ringnes(Orkla), Hansa Borg, MackMineralvann, øl
Toro (Rieber)Supper og sauser
Pronova BiocareFiskemel- og olje
JL Tiedemanns TobaksfabrikTobakk

Fangstmengde og eksportverdi (Lakseoppdrett er inkludert). Eksporten av norsk fisk og fiskeprodukter har vokst kraftig siden begynnelsen av 70-tallet, og var i 1999 oppe i 30 mrd. kr. Lakseeksporten utgjør 31 pst. av den totale fisk- og fiskevareeksporten fra Norge. I følge FAOs statistikk for 1997 er Norge verdens største eksportør av sjømat. Kilder: Utenrikshandelstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Fiskeridirektoratet

6

Eksportandel for landbruksbasert næringsmiddelindustri (eksl. fisk).

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Forrige | Innhold | Neste