Historisk arkiv

Bildearkiv planlovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Bilder fra overrekkelsen av planlovutvalgets innstilling og fra NIFs kursdager 2001 på NTNU i Trondheim.

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Bilder fra overrekkelsen av planlovutvalgets innstilling og fra NIFs kursdager 2001 på NTNU i Trondheim. (Bildene kan benyttes fritt)

 

31. januar 2001: Leder av planlovutvalget professor dr. juris Hans Chr. Bugge overrekker utvalgets første delutredning til miljøvernminister Siri Bjerke.

 

 

31. januar 2001: Leder av planlovutvalget professor dr. juris Hans Chr. Bugge overrekker utvalgets første delutredning til miljøvernminister Siri Bjerke. I bakgrunnen: Ekspedisjonssjef Miljøverndepartementets avdeling for regional planlegging, Tom Hoel.

 

 

NIFs kursdager 2001 på NTNU i Trondehim - presentasjon av planlovutvalget blir diskutert i pausen. Fra venstre : Gunn Karin Karlsen, Eirik Akerlie, Lise Christoffersen, Margrethe Toven, alle medlemmer i planlovutvalget.

 

Fra NIFs kursdager 2001 på NTNU i Trondheim, oversiktsbilde av auditoriet under presentasjon av planlovutvalgets første delutredning (Miljøvernminister Siri Bjerke på 1. rad t.h.)

 

 

Fra NIFs kursdager 2001 på NTNU i Trondheim, fra venstre rekke 1: Hadle Nevøy, Hans Christian Bugge, Gunn Karin Karlsen

 


Professor dr. juris Hans Christian Bugge, leder av planlovutvalget