Historisk arkiv

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

St.meld.nr. 21 (2004-2005)

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

VillreinRegjeringen la i dag fram en ny stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (RM) 2005. RM er Regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøvernpolitikken. (18.03.05)

Meldingen viser hvor vi står i miljøvernarbeidet og presenterer Regjeringens politikk for å møte utfordringene. RM har siden 1999 vært lagt fram annet hvert år.

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

- Regjeringen tar nå nye skritt på sentrale miljøområder. Dette vil bety lavere NOx-utslipp, mer gjenvinning og større lokalt miljøengasjement, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Presentasjon (ppt) (Pressekonferanse 18.03.05)

Pressemeldinger:

"Et godt menneske forstår hva som er riktig, et stakkarslig menneske kun det som er lønnsomt" (Konfucius, kinesisk filosof)