Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vedtok i statsråd fredag å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november 2021.

Forlengelsen innebærer at arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under permittering noe lenger, og tilsvarende for perioden permitterte og ledige kan motta dagpenger. I tillegg videreføres den midlertidige forhøyede dagpengesatsen, og unntaket om at dagpengemottakere kan jobb inntil 60 prosent uten å miste dagpengene. 

– Det er bedre tider i norsk økonomi og ledigheten går ned raskere enn vi hadde ventet. Samtidig er det fortsatt enkelte bedrifter i noen bransjer som sliter. Etter samtaler med partene i arbeidslivet har vi derfor vedtatt at permitteringsordningen forlenges til 1. november. Det betyr også at vi forlenger dagpengeperioden og den forhøyede dagpengesatsen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Selv om samfunnet går tilbake til en mer normal hverdag, er det fortsatt bransjer som har mange permitterte, blant annet innen reiseliv og transport. Økt smitte etter sommeren førte til at trinn fire i gjenåpningsplanen ble utsatt.

– Endringene gir mulighet for å forlenge permitteringene i virksomheter der det fortsatt er grunnlag for det, samtidig som både permitterte og arbeidsløse sikres dagpenger. I løpet av perioden ordningene er forlenget vil vi sannsynligvis vite mer om situasjonen og behovet for videre tiltak, sier statsråden.

 

Dette er endringene

  1. Forlengelse av perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering til 1. november
  2. Videreføring av midlertidig forhøyet dagpengesats, slik at dagpengene beregnes med 80 prosent av grunnlaget opp til tre ganger grunnbeløpet (G), og deretter vanlig sats
  3. Forlengelse av dagpengeperioden til 1. november for dagpengemottakere som ellers ville ha brukt opp maksimal dagpengeperiode i perioden fra 1. til 31. oktober 2021
  4. Videreføring av reglene om gradering av dagpenger slik at en som mottar dagpenger kan jobbe 60 prosent av tidligere arbeidstid uten å miste dagpenger (mot tidligere 50 prosent)