Historisk arkiv

Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets markering, sammen med H.M. Kongen, stortingspresidenten, statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen.

70-årsjubileet for D-dagen markeres i Normandie. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i samtale med veteran Wilhelm Mohr (foto: Marius Lauritsen, FST-V/Forsvarets mediesenter).

Les statsminister Erna Solberg sin tale i Normandie her.

Det er flere markeringer av den norske innsatsen og blant annet skal tre gater døpes Rue Norvege, rue d'Oslo og Rue Narvik, og en plass skal kalles opp etter den norske jagerflyveren Johannes Helland. De norske veteranene og den norske delegasjonen skal også delta på den store internasjonale seremonien i Ouistreham på selve D-dagen 6. juni.