Historisk arkiv

Ni norske F-35 kampfly på Ørland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tre år har gått siden Norge mottok vårt første F-35 kampfly på en rollout i Texas 22. september 2015. Fredag 21. september 2018 landet tre nye F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Forsvaret har nå ni F-35 stasjonert på norsk jord. Oppdaterte tall for kampflyanskaffelsen bekrefter nå at enhetskostnadene for norske kampfly går ned.

– Etter å ha mottatt ni F-35 fly kan vi fortsette den planlagte treningen, slik at vi når målet om å levere operativ kampkraft også med F-35 i samarbeid med F-16 fra 2019, forklarer oberst Hans-Ole Sandnes som er sjef på Ørland flystasjon.

De tre nye F-35 kampflyene som landet på Ørland fly stasjon 21. september 2018 ble tatt imot av stasjonssjef på Ørland Hans-Ole Sandnes.
De tre nye F-35 kampflyene som landet på Ørland fly stasjon 21. september 2018 ble tatt imot av stasjonssjef på Ørland Hans-Ole Sandnes. Foto: Line Remme, Forsvaret

Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankom Norge nå er de tre siste i 2018. I november i fjor ankom de tre første flyene til Norge. Anskaffelsen av fly vil være fullført og våpensystemet vil være fullt operativt i 2025. Våpensystemet F-35 er en formidabel kapasitet som vil gi en kraftig styrking av Forsvarets evne til å reagere hurtig over store avstander.

Det bygges ut på Ørland
17. september besøkte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen Ørland. Han var med på markeringen av at den siste av fire nye forlegninger er bygget ferdig. Bemanningsøkningen har ført til nye behov og en omfattende oppføring av forlegninger for vernepliktige mannskaper, befal og offiserer som skal tjenestegjøre på flystasjonen. Forlegningsprosjektene startet med rehabilitering av befalskaserne A og B for fire år siden. Arbeidet fortsatte med oppføring av ytterligere fire nye forlegninger - to for vernepliktig mannskaper og to for befal og offiserer. Befalsforlegningen som åpnet denne uka har 72 sengeplasser og er den siste av de fire nybyggene som tas i bruk. Totalt har disse prosjektene tilført Forsvaret vel 520 nye sengeplasser inne på basen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen foretok offisiell åpning av en av de nye befalsforlegningene inne på Ørland. Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg til høyre.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen foretok offisiell åpning av en av de nye befalsforlegningene inne på Ørland. Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg til høyre. Foto: Marius Brustad, Forsvaret

Bygg og anlegg som er påkrevd for mottak og bruk av de første nye kampflyene på Ørland er ferdigstilt. Ytterligere bygg og anlegg vil ferdigstilles i takt med flyleveransene. Da vedtaket om etablering av kampflybasen på Ørlandet kom i 2012 var det cirka 600 militært ansatte på flystasjonen. Når alle F-35 er levert i 2025 anslås det at Ørland flystasjon har mellom 1000 og 1100 ansatte. Det totale antallet soldater og vernepliktige som får sitt virke ved stasjonen kan bli nærmere 1 700.

Enhetsprisen på norske F-35 synker
– Både på grunn av erfaringslæring, kostnadsreduksjoner i regi av programmet og økt produksjonsrate, forventer vi at prisen på de fremtidige produksjonsseriene vil fortsette å synke, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever. Stykkprisen per F-35 varierer på grunn av mange forhold som blant annet valuta. Alle produksjonsseriene har forskjellige priser. Prisene synker etter hvert som produksjonsratene per serie øker. Norges første fly hadde en enhetspris (fly og motor uten tilleggsutrustning) på 114 mill. amerikanske dollar. Flyene som Norge mottok i år (2018) koster om lag 95 mill. dollar og ble realisert om lag 1,5 mill. dollar lavere enn planlagt. – Både på grunn av erfaringslæring, kostnadsreduksjoner i regi av programmet og økt produksjonsrate, forventer vi at prisen på de fremtidige produksjonsseriene vil fortsette å synke, forklarer Klever.

Dollarkursen påvirker også kostnadene til Norge. Da kampflyanskaffelsen ble vedtatt, ble det lagt til grunn en vekslingskurs på 6,47 kroner for perioden. Om denne valutakursen legges til grunn også i dag, viser Kampflyprogrammets estimater en redusert kostnad for anskaffelsen av F-35. – Basert på gjeldende vekslingskurs, er forventet kostnad fortsatt innenfor prisjustert kostnadsramme for kampflyprogrammet. Dette fordi vi så langt har klart å redusere kostnadene i anskaffelsen målt i dollar. Anskaffelsen av F-35 har en kostnadsramme på 83,3 milliarder 2018-kroner, sier Klever.

Norge har nå ni F-35 på Ørland flystasjon.
Norge har nå ni F-35 på Ørland flystasjon. Her fra landingen i september 2018. Foto: Hanne Hernes, Luftforsvaret

Fakta om kampflyanskaffelsen
Basert på Stortingets ambisjonsnivå, planlegger Norge å anskaffe inntil 52 F-35 kampfly til forsvar av Norge. Dette antallet er verifisert gjennom analyser utført i samarbeid mellom Forsvarets Forskningsinstitutt og Kampflyprogrammet. Den siste analysen bygger på oppdatert trusselvurdering som ligger til grunn for inneværende langtidsplan. De operative egenskapene til F-35 gjør at dette flyet er velegnet til å løse alle de oppdrag som norske kampfly er forventet å kunne løse i fred, krise og krig. Flyet har høy overlevelsesevne mot avanserte trusler, det har avanserte sensorer og moderne våpen som i sum gjør flyet svært godt egnet til å utføre pålagte roller under alle lys- og værforhold. Disse rollene inkluderer bekjempelse av mål i luften, på bakken og havoverflaten, utøve støtteoppgaver som for eksempel informasjonsinnhenting og overvåking, samt operasjoner av strategisk art.

I tillegg til de ni flyene på Ørland, har også Norge syv F-35 kampfly på treningsbasen Luke Air Force Base i Arizona. Disse blir brukt til utdannings- og treningsformål. Utdanningsvirksomheten på treningsbasen er i rute.