Historisk arkiv

Forskrift for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet vurderer at det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens forskrift. De foreslåtte endringene er ment å forenkle forvaltningen av ordningen, gjøre forskriften mer tilgjengelig for tilskuddsmottakere og ytterligere kodifisere dagens praksis. Hovedsakelig foreslår departementet nødvendige justeringer og presiseringer i de enkelte bestemmelser for å forenkle forvaltningen.

Forvaltningen av tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig foreslås overført til Forsvaret. I høringsnotatet er også gjeldene forvaltningspraksis ytterligere kodifisert i forskrift til hjelp for både tilskuddsforvalteren og tilskuddsmottakeren.  

Den største endringen er at FD foreslår å terminere tilskuddsordningen for kommunikasjonsprosjekter. Bakgrunnen for dette er at det de siste årene har kommet inn svært få kvalifiserte søknader og saksbehandlingsressursene som brukes på å forvalte ordningen er for omfattende i forhold til kommunikasjonseffekten. Det har tidligere vært avsatt inntil to millioner kroner årlig til ordningen.  

Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2022. Forskriften vil dermed først få betydning for søknader om tilskudd etter kapittel 2 og 3 for tilskuddsåret 2023. For søknader om tilskudd etter kapittel 4 vil forskriften få betydning for tilskuddsåret 2022.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. november 2021

Les og svar på høringen her.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.