Historisk arkiv

Beslutning om systemviktige finansinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Systemviktige institusjoner skal etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 prosent fra 1. juli 2015 og 2 prosent fra 1. juli 2016. Departementet besluttet i fjor at DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal anses som systemviktige med virkning fra 30. juni 2014.

I tråd med forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, og på bakgrunn av råd fra Finanstilsynet, har departementet i dag besluttet at de samme tre institusjonene fortsatt skal anses som systemviktige finansinstitusjoner, jf. også vedtak av 12. juni 2014.

Les mer:

Vedtak: