Historisk arkiv

Beslutning om systemviktige finansinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige finansinstitusjoner etter finansforetaksloven, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Systemviktige institusjoner skal etter finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav.

I tråd med forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, og på bakgrunn av råd fra Finanstilsynet, har departementet i dag besluttet at de samme tre institusjonene som ble utpekt som systemviktige i 2015 fortsatt skal anses som systemviktige finansinstitusjoner med virkning fra 30. juni 2016. Kapitalbufferkravet skal oppfylles på selskapsnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå, og øker fra 1 til 2 prosentpoeng fra 1. juli 2016.

 

Les mer:

Vedtak: